วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2550

คนสื่อเสนอแนวคิด"คณิตศาสตร์"

........ผู้เขียนเชื่อว่าหลายคนในวัยเด็กเมื่อได้ยินคำว่า "คณิตศาสตร์" หรือ วิชาเลข จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวและท้อแท้ไม่อยากไปโรงเรียน หลายคนจะนึกถึงภาพครูผู้สอนวิชาเลขที่ในมือถือไม้เรียวพูดเสียงดังอย่างเอาจริงเอาจัง บางครั้งถ้าทำการบ้านผิดหรือไม่สามารถตอบคำถามจากโจทย์ที่ครุถามในชั้นเรียนได้ก็จะถูกตำหนิและบางครั้งถึงขั้นลงโทษด้วยไม้เรียวด้วยซ้ำไป นึกถึงบรรยากาศอย่างนั้นมันไม่สนุกเลย จนถึงวันนี้พอวิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญบางประการที่ทำให้เกิดบรรยากาศเช่นนั้นได้??? ต่อไปนี้เป็นข้อสังเกตและวิเคราะห์ปัญหาจากผู้ที่เคยเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์อ่อนปวกเปียกที่สุดคนหนึ่ง
........ความเข้าใจใน "เนื้อหา" และ "วิธีการสอน" เป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งกับครูผู้สอนทุกระดับการศึกษา นับตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์มักมีปัญหามากในระดับการศึกษาภาคบังคับ เนื่องจากผู้เรียนยังเป็นเด็กสมองยังไม่สามารถที่จะคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว ซึ่งต่างจากครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากมายสามารถคิดจินตนาการเชื่อมโยงกฎเกณฑ์หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมได้มากกว่า
........คณิตศาสตร์คืออะไร??? ตัวตนแท้ ๆ ของคณิตศาสตร์คือ "จำนวน" (แต่คนโดยทั่วไปเข้าใจว่าคณิตศาตร์คือตัวเลข) ซึ่งโดยธรรมชาติ "จำนวน"มีลักษณะเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนให้สัมผัสได้โดยตรง แต่จำนวนจะสามารถแฝงอยู่กับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ แต่หากสิ่งของนั้น ๆ มีจำนวนมากและมีลักษณะแตกต่างกันก็จะทำให้ยุ่งยากในการคิดและจดจำ ภายหลังจึงได้มีผู้สร้างสัญลักษณ์ของจำนวนเป็น"ตัวลข"เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการคิดคำนวณอย่างซับซ็อนได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นตัวเลขจึงเป็นเพียงสัญลักษณ์ของจำนวนซึ่งเป็นตัวตนของคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง
........วิถีของ "จำนวน" เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผลแน่นอนตายตัวและตรงไปตรงมา วิถีของจำนวนมี 2 วิถี คือ การเพิ่ม อันได้แก่ การบวก การคูณ การยกกำลัง และการลด อันได้แก่ การลบ การหาร การถอดรูท ซึ่งแต่ละวิถีมีแนวทางในการคิดคำนวณอย่างเป็นระบบไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่ระดับง่าย ๆ พื้น ๆ จนถึงขั้นสลับซับซ้อนที่ยากจะเข้าใจได้ ด้วยเหตุนี้กระมังที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์จำเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงตัวตนหรือเนื้อหาสาระของคณิตศาสตร์ รวมถึงองค์ประกอบในการถ่ายทอดวิถีของจำนวนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย ที่แน่ ๆ คือท่านควรใช้ "สื่อ"เป็นพาหะสำคัญในการสอนให้เป็นรูปธรรมอย่างแยบยล.

35 ความคิดเห็น:

ไฟฉายกับมีด กล่าวว่า...

www.faichaymad.blogspot.com (หนึ่ง)

Auy - eng กล่าวว่า...

www.pannipa9.blogspot.com
พรรณิภา ศรีหาวัตร คบ.4 ภาษาอังกฤษ

นริศรา โพธิ์ขำ กล่าวว่า...

http://Narissara09.blogspot.com

Auy - eng กล่าวว่า...

www.thidaratee.blogspot.com
ธิดารัตน์ ปัญญาชัยรักษา คบ.4 ภาษาอังกฤษ

ไฟฉายกับมีด กล่าวว่า...

www.meedkumfierchay.blogspot.com
(หนึ่ง)

ศิริพิมพ์ แย้มน้อย กล่าวว่า...

www.siripim.blogpot.com
email : chisi_n@hotmail.com
นางสาวศิริพิมพ์ แย้มน้อย คบ.4 ภาษาอังกฤษ

กมลภัทร โพธิภิรมย์ กล่าวว่า...

www.Kamonpat.blogspot.com
น.ส.กมลภัทร โพธิภิรมย์ คบ.4ภาษาอังกฤษ
รู้สึกว่าตัวเองมีความรู้เพิ่มขึ้นในทุกนาทีที่เข้าเรียน
ไม่เสียเวลาเลยค่ะ

กฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์ กล่าวว่า...

http://kritsanapholae.blogspot.com/

กฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์

Rungnapha กล่าวว่า...

htt://Rungnapha.blogspot.com
น.ส.รุ่งนภา แหวนเพ็ชร

นางสาวยุวดี มูลสิงห์ กล่าวว่า...

http://Somkitenglish.blogspot.com
นางสาวสมคิด จันทะเวช
รหัสนักศึกษา 474102023

นางสาวยุวดี มูลสิงห์ กล่าวว่า...

http://Yuwadeeenglish.blogspot.com
นางสาวยุวดี มูลสิงห์
รหัสนักศึกษา 474102016
บทความให้ความรู้มากๆ ค่ะ

ละมัย จันทร กล่าวว่า...

www.doraemai.blogspot.com
น.ส.ละมัย จันทร คบ.4 ภาษาอังกฤษ
www.starteacher1984.blogspot.com
นายศิโรจน์ ปั้นทองคำ คบ.4 ภาษาอังกฤษ

ละมัย จันทร กล่าวว่า...

www.Phanit.blogspot.com
น.ส ผานิตย์ อุ่มเอิบ

www.sirigate.blogspot.com
น.ส ศิริกมล ศรีประเสริฐ

น.ส.อภิรดี พรมแสงใส (Am) กล่าวว่า...

น.ส.อภิรดี พรมแสงใส คบ 4 ภาษาอังกฤษ
am_eng@hotmail.com
070425772
อยากมีเวลาเรียนเยอะๆคะอาจารย์เอาแบบว่าให้เก่งเลย คือว่าเรียนแบบนี้เลิก 2 ทุ่มมันเหนื่อยคะ เพราะว่าบางที่ไม่ค่อยได้ทุ้มเทเต็มที่ งานมันเยอะคะ แต่ก็ชอบมากๆคะเวลาแค่สั้นๆอาจารย์สอนได้ไงคะครบเลย อยากจะทำได้ดีกว่านี้คะ ขอบคุณคะอาจารย์ สำหรับ new knowleage และเทคนิคเกี่ยวกับการใช้เครื่อง

Kitiyaporneng กล่าวว่า...

http://Kitiyaporneng@hotmail.com

Kitiyaporneng กล่าวว่า...

new
http://Kitiyaporneng.blogspot.com

sirinapaEng กล่าวว่า...

http://www.sritaiwthai.blogger.com
นางสาวศิรินภา ศรีเทียวไทย
คบ.4ภาษาอังกฤษ
ชื่อเล่น องุ่นค่ะ เปลี่ยนบล็อกใหม่คะ

kanok-orn กล่าวว่า...

www.kanok-orn.blogspot.com
นางสาวกนกอร สำราญญาติ คบ.4 ภาษาอังกฤษ

กมลภัทร กล่าวว่า...

www.kamonpatgift.blogspot.com
น.ส.กมลภัทร โพธิภิรมย์ คบ.4 ภาษาอังกฤษ

Nopparat กล่าวว่า...

www.pond-nopparat.blogspot.com
นายนพรัตน์ น้อยหนู คบ. 4 ภาษาอังกฤษ

Nopparat กล่าวว่า...

www.pondpui_.blogspot.com
นายนพรัตน์ น้อยหนู คบ.4 ภาษาอังกฤษ

องุ่นค่ะ กล่าวว่า...

http//:sirinapa17.blogspot.com
นางสาวศิรินภา ศรีเทียวไทย
ชั้นปีที่4 ภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนบล็อกใหม่ค่ะ

องุ่นค่ะ กล่าวว่า...

อาจารย์ค่ะ ป้จจุบัน ศิรินภาhttp//:www.sirinapa17.blogspot.com
ขอบคุณคะ
หมายเหตุ ขอโทษที่ทำให้อาจารย์งงค่ะ

เจี๊ยบ กล่าวว่า...

kitiyaporneng@gmail.com

นายแสงสุริยา วราห์คำ (หนึ่ง) กล่าวว่า...

www.firechaykummeed.blogspot.com
หนึ่งครับ อาจารย์

ณรัฐ ประสุนิงค์ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ณรัฐ ประสุนิงค์ กล่าวว่า...

www.naratcomputereducation.blogspot.com/

ณรัฐ ประสุนิงค์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 3

นายศุภวัฒน์ ไชยโชติ กล่าวว่า...

ดีมากครับ กลับมาอีกครั้งกับ httP://chaiychotsound.blogspot.com
ผมนาย ศุภวัฒน์ ไชยโชติ คบ 3 computer education

ณรัฐ ประสุนิงค์ กล่าวว่า...

อาจารย์ครับ internet ที่ห้องเพิ่งใช้ได้ครับ เลยส่งช้านิดนึงอัพรูปแล้วครับ
www.naratcomputereducation.blogspot.com

kanok-orn กล่าวว่า...

กนกอร สำราญญาติ คบ.4 ภาษาอังกฤษ
specialgirl1.k@gmail.com

kanok-orn กล่าวว่า...

www.kanok-orn.blogspot.com กนกอร สำราญญาติ คบ.4 ภาษาอังกฤษ

ศิริพร ปานกลาง กล่าวว่า...

การเรียนวิชาการสร้างสื่อการสอนเป็นสิ่งที่ดีสามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
www.siripon.blogspot.com
siripon000@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

http://napakard.blogspot.com
อภิรัฐ ไพบูลย์ คบ.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารย์ครับผมส่งงานการสร้างสื่อการเรียนการสอนแล้วนะครับ ช่วยรวจให้ผมด้วย ไม่สวยอย่างไรขอให้อาจารย์โทรมานะครับ สำราญสักดิ? สุขเหลือ
batsurin@gmail.com
batsurin.blogspot.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นาย อภิรัฐ ไพบูลย์
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
"นภากาศ"