วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550

ความพอเพียง


........ความพอเพียง ฟังดูเป็นคำพื้นๆเรียบง่ายแต่ผลของความพอเพียงเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล เป็นกฎแห่งความอยู่รอดอย่างยั่งยืน คำว่า พอเพียง มีเครือข่ายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหลายคำเช่น พอดี พอเหมาะพอสม พอควร คำเหล่านี้เมิ่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วจะก่อให้เกิดสภาวะของความสมดุล ความเป็นกลาง ความเอื้อาทร "ความพอเพียง" แม้เป็นคำที่ดูเรียบง่ายแต่มีพลังที่ให้ประโยชน์ไม่เพียงแต่ทางกายภาพเท่านั้นแต่ส่งผลต่อทางจิตใจหรือความรู้สึกด้วย
........ความพอเพียงเป็นกฎที่ถอดบทเรียนมาจากกฎธรรมชาติ ซึ่งเป็นกฎแน่นอนตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ตามกฎของธรรมชาติกำหนดไว้ว่าสรรพสิ่งต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แต่การอาศัยพึงพิงกันต้องเป็นไปอย่างสมดุลคือไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป ไม่หนักหรือเบาไปด้านใดด้านหนึ่ง ควรให้เหมาะสมเป็นประโยชน์อย่างสมดุลทั้งสองฝ่ายหรือทั้งกลุ่ม
........ในทางปฏิบัติความพอเพียงเป็นเครื่องมือที่จะนำพาไปสู่ความสุขได้อย่างถาวร สามารถป้องกันและขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งอกุศลมูลอันได้แก่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นเชื้อโรคอันตรายร้ายแรงทางจิตใจมนุษย์ โรคร้ายเหล่านี้สามารถป้องกันและรักษาได้ด้วยพฤติกรรมหรือยา "พอเพียง" หากเชื้อโรคร้ายแรงอาจใช้ยาตำรับโดยเพิ่ม "พอดี พอควร" เข้าไปอีกก็ได้
........ความพอเพียงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบริบทอื่นๆอีกมาก ทำให้แต่ละคนมีความเข้าใจแตกต่างกัน หลายคนมองเห็นความพอเพียงเป็นเรื่องของความเฉยๆไม่กระตือรือร้น หลายคนมองเป็นความขัดแย้งกับการพัฒนาโดยเฉพาะในวงการเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลายคนมองเป็นเรื่องของการประหยัด และอีกนานาทัศนะมากมาย อย่างไรก็ตามการเข้าใจและเข้าถึงความหมายของความพอเพียงและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต้องอาศัยกระบวนการทางปัญญาเป็นสำคัญ

6 ความคิดเห็น:

นายแสงสุริยา วราห์คำ (หนึ่ง) กล่าวว่า...

www.firechaykummeed.blogspot.com
ขอบคุณครับกับบทความดีดี ที่ไม่ค่อยมีคนเขียน
หนึ่งครับ

นายศุภวัฒน์ ไชยโชติ กล่าวว่า...

อาจารย์สอนได้ดีมากครับ ผมศุภวัฒน์ ไชยโชติ ชื่อ
DJป๊อด httP://chaiychotsound.blogger.com

มลจัง korat กล่าวว่า...

http://www.losojungnarak.blogspot.com/
มลฤดี เวียงสีมา
ค.บ 3 คิมพิวเตอร์ศึกษา
484144037

Nine O'clock 09.00 กล่าวว่า...

นายอภิรัฐ ไพบูลย์
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
มาส่งงาน
ตรวจหน่อยนะครับ
"นภากาศ"

Nine O'clock 09.00 กล่าวว่า...

นายอภิรัฐ ไพบูลย์
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
มาส่งงาน
ตรวจหน่อยนะครับ
"นภากาศ"

Nine O'clock 09.00 กล่าวว่า...

นายอภิรัฐ ไพบูลย์
เอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
มาส่งงาน
ตรวจหน่อยนะครับ
napakard.blogspot.com"นภากาศ"